Zabrze - kierunki


SZKOŁY POLICEALNE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4semestry)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik administracji - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

SZKOŁY ŚREDNIE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata w systemie zaocznym

GIMNAZJUM

Gimnazjum dla dorosłych - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata w systemie zaocznym