INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ZLIKWIDOWANYCH SZKÓŁ OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ „CERTUS”

Dokumentacja przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół OSS CERTUS znajduje się we właściwych terytorialnie archiwach zakładowych kuratoriów oświaty. We wszelkich sprawach dotyczących: nieodebranych świadectw ukończenia szkoły, odbioru świadectw rekrutacyjnych składanych przy przyjęciu do szkoły, odpisu zagubionych świadectw ukończenia szkoły należy zwracać się do w/w instytucji podając nazwę ukończonej szkoły np. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie. CERTUS jest nazwą handlową sieci szkół i nie występuję w nazwie poszczególnych placówek – proszę nie powoływać się na nią przy identyfikacji ukończonej szkoły. Poniżej zamieszczone są protokoły zdawczo – odbiorcze dokumentacji przebiegu nauczania, na które należy się powoływać przy załatwianiu spraw w kuratoriach oświaty:

1. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Bolesławcu

2. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Chełmie

3. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku

4. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Jeleniej Górze

5. Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze

6. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Kaliszu

7. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kłodzku

8. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Nowym Targu

9. Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Nowym Targu

10. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie

11. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Opolu

12. Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Opolu

13. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Ostrowie Wielkopolskim

14. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu 2013

15. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu 2016

16. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pułtusku

17. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Radomiu

18. Szkoła Policealna Detektywów i Pracowników Ochrony w Śremie

19. Szkoła Policealna Edukacji Europejskiej w Śremie

20. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu

21. Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

22. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu

23. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu

24. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wałbrzychu

25. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Warszawie

26. Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej we Wrocławiu

27. Mundurowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu

28. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Zabrzu

29. Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Zabrzu

30. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu

31. Gimnazjum dla Dorosłych w Zabrzu

32. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Zielonej Górze

33. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Żarach

34. Mundurowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie

Szkoła zaoczna dla dorosłych oferuje ciekawe kierunki kształcenia.  CERUS Ogólnopolska Sieć Szkół – Białystok, Głogów, Kłodzko,  Przemyśl, Rzeszów, Wałbrzych, Wrocław