Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzą:

Szkoły policealne

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcie do szkoły czytaj więcej...
  • dowód osobisty do wglądu


Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • oświadczenie o stanie zdrowia
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcie do szkoły czytaj więcej...
  • dowód osobisty do wglądu


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zarówno MĘŻCZYZN jak i KOBIETY

Pozostałe informacje na stronach poszczególnych szkół.

Nie zwlekaj – wypełnij podanie i prześlij do interesującej Cię szkoły (adres znajdziesz w zakładce "kontakt" w danej placówce).