KRAKÓW - KIERUNKI Drukuj

SZKOŁY POLICEALNE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Asystent osoby niepełnosprawnej - czytaj więcej lub zapisz się Nowy kierunek
nauka trwa 1 rok

Opiekun osoby starszej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik rachunkowości - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Technik turystyki wiejskiej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

SZKOŁY ŚREDNIE

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów)