Zapisz się on-line

Już dziś zarezerwuj swoje miejsce na wymarzonym kierunku.
Pamiętaj, o przyjęciu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń - nie daj się wyprzedzić!

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzą:

Szkoły policealne

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzą:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dowód osobisty do wglądu

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zarówno MĘŻCZYZN jak i KOBIETY

Pobierz podanie dla interesującego cię kierunku wypełnij i dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wyżej wymienionymi dokumentami


lub wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas elektronicznie aby zagwarantować sobie miejsce.
*PAMIĘTAJ – aby zostać naszym słuchaczem należy złożyć w sekretariacie szkoły komplet wyżej wymienionych dokumentów.

Formularz zapisu

Lista naszych kierunków- wybierz odpowiedni dla siebie.

Informacje

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ-PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
LUBINIE
59-200 Lubin ul. Słowiańska 17
tel. 602 797 099, e-mail: przemysl@certus.edu.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 807 040, e-mail: iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej sieci szkół.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie zostaną usunięte

5. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne

Szkoła zaoczna dla dorosłych oferuje ciekawe kierunki kształcenia.  CERUS Ogólnopolska Sieć Szkół – Białystok, Głogów, Kłodzko, Kraków, Legnica, Przemyśl, Rzeszów, Wałbrzych, Wrocław