Konta Bankowe

Nowe nr kont dla szkół:
1. Kłodzko LO – 63 8669 0001 2020 0218 3750 0010
2. Kłodzko PSEE – 36 8669 0001 2020 0218 3750 0011