Kierunki nauczania w Kłodzku

Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie stacjonarnym (konsultacje w czwartki, piątki, soboty i niedziele). Absolwent szkoły jest przygotowany do: wykonywania masażu medycznego wykonywania masażu sportowego wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania...

Więcej

Opiekun medyczny

Nauka trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie) Absolwent szkoły jest przygotowany do: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu...

Więcej