TTW zagadnienia do przerobienia dla semestru 4 klasa 2

Zagadnienia do przerobienia:

1. Charakterystyka gospodarstwa rodzinnego ( typ produkcji, aspekty ekonomiczne, działalność ekologiczna )
2. Funkcje gospodarstwa rolnego
3. Organizacja produkcji zwierzęcej
———————————————————————————————————————–
1. Konserwacja, przygotowanie i zadawanie pasz
2. Pielęgnacja, ocena stanu zdrowotności, kondycja zwierząt, choroby u zwierząt
3. Wybrane przepisu kodeksu pracy
4. Rolnictwo i obszary wiejskie w Unii Europejskiej. Wspólna polityka rolna ( dopłaty bezpośrednie, fundusze strukturalne )
( w załączniku przesyłam prezentacje w celu opanowania materiału )
Proszę rozwiązać testy i zadania praktyczne. Rozwiązane zadanie praktyczne, proszę przesłać na adres e-mail szkoły.

Poniżej materiały:

Materiały: