Kierunki nauczania w Rzeszowie

TECHNIK BHP

Nauka trwa 1, 5 roku i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy, rozwiązywania bieżących problemów technicznych i...

Więcej