Kierunki nauczania w Rzeszowie

Opiekun medyczny

Nauka trwa 1,5 roku i odbywa się w systemie dziennym (piątek, sobota, niedziela) Absolwent szkoły jest przygotowany do: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb...

Więcej

TECHNIK BHP

Nauka trwa 1, 5 roku i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy, rozwiązywania bieżących problemów technicznych i...

Więcej