Zagadnienia i zadania na IV semestr TTW w Rzeszowie

Temat: Zagadnienia i zadania na IV semestr TTW w Rzeszowie

Witam!

Przesyłam zagadnienia, testy i zadanie praktyczne na zajęcia na IV semestr TTW w Rzeszowie. Proszę rozwiązać test  oraz zadanie praktyczne i przesłać na adres mailowy szkoły. Pozdrawiam Halina Wiśniewska

Zagadnienia:

  1. Zabiegi agrotechniczne w gospodarstwie ekologicznym, zasady kontroli i certyfikacji w gospodarstwie ekologicznym.
  2. Klasyfikacja użytków zielonych. Użytkowanie łąk i pastwisk. Organizacja wypasu w zależności od gatunku zwierząt gospodarskich.
  3. Pasze ekologiczne w żywieniu zwierząt
  4. Rodzaje budynków inwentarskich pomieszczeń dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Zoohigieniczna ocena pomieszczeń.
  5. Rachunkowość w gospodarstwie agroturystycznym.
  6. Charakterystyka majątku gospodarstwa agroturystycznego, przychody i straty.
  7. Charakterystyka zysku przedsiębiorstwa agroturystycznego.