Nauczanie zdalne MLO

Materiały do nauki zadalnej języka angielskiego dla II semestru MLO wraz z pracami domowymi

Poniżej materiały i zadania: Praca domowa czynności życia codziennego II semestr MLO Język angielski 18 kwietnia Praca domowa o szkole Semestr II MLO Język angielski 14 marzec 2020 szkola_zycie_szkolne_lista 14marzec zycie_-_czynnosci_codzienne_lista 18 kwietnia II semestr MLO Praca domowa o pracy 14 marca 18 kwietnia II semestr MLO Praca...

Więcej

wiedza o społeczeństwie 14.03.2020

Zagadnienia: 14.03.2020 rok 1. Problemy społeczne Polski po roku 1989; bezrobocie i metody walki z bezrobociem. 2. Ubóstwo i bezdomność, przestępczość, alkoholizm, narkomania. 3. Pojęcie i charakterystyka Państwa. 4. Władza państwowa; legitymizacja tradycyjna, charyzmatyczna, legalna. Źródła do opanowania w/w materiału: 1. Wiedza o...

Więcej