Konta Bankowe

Nowe nr kont dla szkół:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 15 8669 0001 2020 0218 3750 0001
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 15 8669 0001 2020 0218 3750 0001
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej i Policealna 58 8669 0001 2020 0218 3750 0003