Egzaminy zawodowe – styczeń 2024

Do dnia 15 września 2023 r. należy zgłosić się w sekretariacie szkoły celem złożenia deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, pisemnego w wersji elektronicznej oraz praktycznego w wersji dokumentacja.

Klasa:
– 2 technik administracji
– 2 technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Przypominam, że razem z deklaracją wpłacamy kaucję egzaminacyjną w wysokości 100,- zł.